Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
prezident kongresu a prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti SLS, predseda redakčnej rady odborného čosopisu DERMATOLÓGIA PRE PRAX
Spoločný kongres kožných lekárov z oboch strán rieky Moravy
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Compliance s lokálnou liečbou kožných chorôb
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětská dermatologická ambulance, Dětská poliklinika, FN v Motole, Praha
Genodermatózy kojeneckého věku
MUDr. Daniela Červenková
Imunoderma, s. r. o., Bratislava
Solárna alergia – fotodermatózy
MUDr. Tímea Kosztyuová
Kožné oddelenie, 1. súkromná nemocnica Košice Šaca
Recidivujúce afty a Behcetova choroba
TÉMA ROKA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
Klinický obraz akné
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D., doc. MUDr. Dmitry V. Kazakov, Ph.D., Mgr. Jana Němcová, RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D., prof. MUDr. Michal Michal
Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň
Albrightova hereditární osteodystrofie
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ivan Vojtáš
Dermatovenerologická ambulancia, NsP Banská Štiavnica
Biologická liečba z dvoch strán barikády
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Radek Litvik,
Kožní oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity
MUDr. Martin Paciorek
Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice v Ostravě,Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity
Příspěvek k léčbě aktinických keratóz
OKIENKO ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
Dermatovenerologické oddělení, FN Motol, Praha, Ústav estetické medicíny, Praha
Aplikace výplní proti vráskám
TLAčOVÁ SPRÁVA
Aký je život s atopickým ekzémom?
created by © zooom.sk s.r.o.