Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, CSc.
členka redakčnej rady odborného časopisu DERMATOLÓGIA PRE PRAX
Akné nie je len diagnóza tínedžerov či kozmetická záležitosť
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Akneiformný raš a iné kožné toxicity spojené s podávaním inhibítorov HER1/EGFR
MUDr. Ivana Vejrová
Kožní oddělení FN Ostrava
MUDr. Radek Litvik
Kožní oddělení FN Ostrava
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení FN Ostrava
Nejčastější typy onemocnění vlasů a vlasaté části hlavy
MUDr. Radim Strnadel
Dermatovenerologická klinika, FN Brno-Bohunice
Onemocnění zevního genitálu u mužů
TÉMA ROKA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
Etiopatogenéza akné
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.
Porodnicko gynekologická klinika FN Ostrava
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení, FN Ostrava
Nemoci zevních rodidel – část I
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Jubilejné X. Smrdácke dni
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Martina Škvarlová
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Klára Martinásková PhD
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Beáta Nagyová
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Marta Koleničová
DERKOL s.r.o., Dermatovenerologická ambulancia, Prešov
Morbus Bourneville-Pringle
MUDr. Zuzana Kudláčová
Kožné oddelenie, Nemocnica Poprad a. s., Poprad
MUDr. Mária Rečková
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
MUDr. Dušan Pajerchin
Kožné oddelenie, Nemocnica Poprad a. s., Poprad
MUDr. Juraj Beniak
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
MUDr. Mária Nováčeková
Patolologicko-anatomické oddelenie, Nemocnica Poprad a. s., Poprad
Kaposiho sarkóm
REDAKčNÁ SPRÁVA
Magda Žiaková
redaktorka Solen, Bratislava
Euro Melanoma Day 2010
INFORMÁCIE
redakcia Solen
Vstup Zentivy do sanofi-aventis zrýchli obnovu liekov na Slovensku
redakcia Solen
Noví predstavitelia asociácií výrobcov v Slovenskej republike
OKIENKO ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Kateřina Klauzová
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK FNKV, Praha, Asklepion, Klinika a institut estetické medicíny, Praha
Laserová depilace
created by © zooom.sk s.r.o.