Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jan Stryja
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec
Medicína se bez nových myšlenek neobejde
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Helena Drozenová
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Lupénka
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický Ústav svätej Alžbety, Preventívne centrum, dermatovenerologická ambulancia, Bratislava
Účinky topického imunomodulátoru (imiquimodu) v liečbe aktinickej keratózy
MUDr. Eva Jašková
Kožní oddělení Slezská nemocnice, Opava
MUDr. Petr Taraba
Psychiatrická léčebna, Opava
Pruritus – komplexní terapie
MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN, Brno
Kompresivní terapie u chronického žilního onemocnění
TÉMA ROKA
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Terapeutické možnosti pri rezistentnom vrede
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana, Prešov
37. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou
ABSTRAKTY
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana, Prešov
37. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou Prešov, 24. – 25. september 2009
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline, Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko UDZS v Žiline
MUDr. Dušan Pokorný
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Oľga Zacharová
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Pavol Haluska
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Jana Doboszová
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
doc. MUDr. Martin Péč, PhD
Ústav lekárskej biológie JLF UK v Martine
Bazocelulárny karcinóm kože: klinicko-morfologický rozbor prípadov diagnostikovaných počas 1-ročného obdobia
MUDr. Janette Baloghová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FNLP a LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FNLP a LF UPJŠ, Košice
Chronická bulózna dermatóza detí
created by © zooom.sk s.r.o.