Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
predseda Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoloočnosti SLS
Euro Melanoma Day 2009 v Slovenskej republike – skríning po prvýkrát aj s pomocou internetu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Dermatózy tváre u novorodencov a dojčiat
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny v Brně
Kontaktní ekzém vyvolaný textiliemi
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Ochrana kože pred UV žiarením
TÉMA ROKA
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Klasická a vlhká terapia vredu predkolenia
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Robert Opavský
Neurologické oddělení, Nemocnice Šternberk
Postherpetická neuralgie a její léčba
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové
Nové poznatky o biologické léčbě ložiskové psoriázy etanerceptem
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alina Hrabinová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z IX. ročníka konferencie Smrdácke dni (12. – 13. 12. 2008)
MEDICAL DEVICES
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Dermatoskopia a digitálna dermatoskopia
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
CYTOPATHOS spol. s. r. o., bioptické, cytologické a skríningové laboratórium, Bratislava, Kožné oddelenie Ministerstva obrany SR, Bratislava; Katedra dermatovenerológie FZŠŠ SZU, Bratislava
Zaujímavé prípady z klinicko-patologickej praxe
created by © zooom.sk s.r.o.