Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚsA, Bratislava
Imunoterapia v ambulantnej praxi – čo môžeme očakávať od chemických imunomodulátorov?
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Černák
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Erika Vodrážková
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Glaukóm – zelený zákal
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUC Alexandra Krištúfková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diferenciálna diagnostika porúch menštruačného cyklu
MUDr. Hana Fojtů
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc
Nejčastější příčiny kašle a jejich léčba
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
II. interná klinika LF UK – FNsP, Angiologické pracovisko, Bratislava
Cestovná trombóza a varixy
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava-Ružinov
Intravenózny imunoglobulín v liečbe neurologických ochorení: súčasné poznatky a odporúčania pre prax
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Ginkgo biloba a jeho súčasná pozícia z pohľadu farmakoterapie
MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Michal Koreň
I. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
Systémová kortikoterapia – špecifiká liečby glukokortikoidmi
prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Diabetologické centrum FN Motol a 2. LF UK, Praha
Perorální antidiabetika – současnost
ZAUJÍMAVOSTI Z TLAčE
Zaujímavosti z odbornej tlače
created by © zooom.sk s.r.o.