Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN v Trenčíne
OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNA PORUCHA
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
DIAGNOSTIKA A LIEČBA DEPRESIE PRI DIABETES MELLITUS
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Juraj Šeliga
II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA OSTEOARTRÓZY
MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Chirurgické oddelenie NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Chirurgické oddelenie NOÚ, Bratislava
MANAŽMENT ANÁLNEJ FISÚRY
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – RužinovCentrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
MENŠTRUAČNÁ A PREDMENŠTRUAČNÁ MIGRÉNA
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika TaPCH UK JLF a MFN, Martin
MUDr. Alica Benčová
Klinika TaPCH UK JLF a MFN, Martin
ÚLOHA A MECHANIZMUS PÔSOBENIA MUKOLYTÍK – MUKOAKTÍVNYCH LIEČIV
prof. MUDr. László Kovács DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
INFEKCIA MOČOVÝCH CIEST U DETÍ
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická Klinika LFUK, Bratislava, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Vladimír Zajac
Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava
PROBIOTIKÁ A OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
MUDr. Eva Vernerová
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
SLIZNIČNÍ IMUNITA U DĚTÍ, MOŽNOSTI IMUNOMODULACE A ALERGIE
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
AMBULANTNÁ LIEČBA ATOPICKEJ AMBULANTNÁ LIEČBA ATOPICKEJ DERMATITÍDY
LIEKOVÉ SKUPINY
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
NOVINKY VO FARMAKOTERAPII: KATEGORIZÁCIA OD 1. OKTÓBRA 2008
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Rudolf Sokol
Nemocničná poliklinika FNsP, Bratislava
SÚČASNÉ ASPEKTY LIEČBY CHRONICKÝCH RÁN
created by © zooom.sk s.r.o.