Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Poznámky k aktuální venerologické problematice v rámci oboru dermatovenerologie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Psoriáza – etiopatogenéza, klinický obraz a súčasné možnosti terapie
MUDr. Lenka Páralová
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
POHLAVNÍ CHOROBY – II. DÍL
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
KONTAKTNÍ ALERGENY JAKO PŘÍČINY VZNIKU EKZÉMU
doc. MUDr. Olga Vohradníková
Dermatovenerologická ambulance, Praha
AKNÉ A DERMOKOSMETIKA
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN v Olomouci
FYZIKÁLNÍ KOPŘIVKY
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN a IPVZ Praha
Ing. Lubor Jirásek, CSc.
FEL ČVUT Praha
FOTOPROTEKCE
MUDr. Stanislava Polášková
Dermatovenerologická klinika VFN UK, Dětská kožní ambulance, Praha
IMPETIGO VULGARIS
KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Schwarczová
Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
FOTODYNAMICKÁ LIEČBA – NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI
PRE SESTRY
Miroslava Krajcová
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jaroslav Urbánek
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
KRYOTERAPIE A JEJÍ VYUŽITÍ V LÉČBĚ KELOIDNÍCH JIZEV
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzita Komenského, Bratislava
SPRÁVA ZO IV. KONGRESU SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DERMATOVENEROLÓGOV S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU(BRATISLAVA, 5. 6. – 7. 6. 2008)
created by © zooom.sk s.r.o.