Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
ASTMA POD KONTROLOU: VIEME ČO TO JE A AKO NA TO?
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
VYUŽITIE PROBIOTÍK V GYNEKOLÓGII PÔRODNÍCTVE
MUDr. Emőke Šteňová
I. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Lahim Baqi
V. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MOŽNOSTI PREVENCIE A LIEČBY PRIMÁRNEJ OSTEOPORÓZY V AMBULANCII LEKÁRA PRVÉHO KONTAKTU
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Nemocnica Ružinov, Bratislava
PROBLEMATIKA BOLESTI PRI NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH A PRAKTICKÝ LEKÁR
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
KLINICKY IZOLOVANÝ SYNDRÓM A SCLEROSIS MULTIPLEX
MUDr. Anna Feketeová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice, Košice
LIEČBA INFEKCIÍ DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U DETÍ
LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Kriška
Blue Ridge Cardiology, MT Airy, USA
HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
PharmDr. Anita Jančovičová
Lekáreň Apatika, Bratislava
FYTOFARMAKÁ A LÁTKY RASTLINNÉHO PÔVODU POŽÍVANÉ NA LIEČBU PORÚCH PERIFÉRNEHO A CEREBRÁLNEHO PREKRVENIA
MUDr. Anton Farkaš
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Denisa Francanová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MIESTO PREBIOTÍK A PROBIOTÍK V KLINICKEJ VÝŽIVE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
NOVINKY VO FARMAKOTERAPII: KATEGORIZÁCIA OD 1. APRÍLA 2008
POD LUPOU
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
1. chirurgická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
DEJINY (NEDO)BUDOVANIA LEKÁRSKEJ FAKULTY V BRATISLAVE
created by © zooom.sk s.r.o.