Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika UK 2. LF a FN v Motole
SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS
MUDr. Svatopluk Kašpar
Flebocentrum, Hradec Králové
SOUČASNÉ MOŽNOSTI MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE VARIXŮ
KAZUISTIKY
MUDr. Linda Bláhová
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Vít Campr
Ústav patologie a molekulární biologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
doc. MUDr. Lumír Pock, CSc
Dermatohistopatologická laboratoř, Praha
PEMPHIGUS ERYTHEMATOSUS
MUDr. Iva Karlová
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
EXACERBACE KONTAKTNÍ ALERGICKÉ DERMATITIDY PO PERORÁLNÍM POŽITÍ ALERGENU
PRE SESTRY
Mgr. Veronika Peňázová
Anesteziologickoresuscitační oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
LUPÉNKA
DERMATOLÓGIA V SKRATKE
MUDr. Zuzana Kulíková
Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALERGICKÝCH PROJEVŮ NA RUKOU
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
KONTAKTNÍ PŘECITLIVĚLOST NA LÉČIVA PRO ZEVNÍ APLIKACI
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
EPIKUTÁNNÍ TESTY
prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
BARIÉROVÁ FUNKCE KŮŽE Z POHLEDU KLINICKÉ PRAXE
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.,
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
Centrum pro biologickou léčbu psoriázy
BIOLOGIKA V LÉČBĚ TĚŽKÝCH FOREM PSORIÁZY
PharmDr. Vlasta Kákošová
Nemocničná lekáreň, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
PREHĽAD LOKÁLNYCH KORTIKOSTEROIDOV V DERMATOLÓGII – ROZDELENIE LOKÁLNYCH KORTIKOSTEROIDOV REGISTROVANÝCH V SR PODĽA TERAPEUTICKEJ ÚČINNOSTI
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení FN, Ostrava
KARCINOM Z MERKELOVÝCH BUNĚK
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU, Brno
MOŽNOSTI HORMONÁLNÍ LÉČBY AKNÉ
created by © zooom.sk s.r.o.