Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
SÚČASNÉ POSTAVENIE BLOKÁTOROV RECEPTOROV ANGIOTENZÍNU II (SARTANOV) PRI LIEČBE ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE A V KARDIOLÓGII
MUDr. Dagmar Sorkovská
Interná klinika OÚSA, Bratislava
CHEMOTERAPIA NÁDOROV HLAVY A KRKU
doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie FNO a LF UP v Olomouci
ANTIBIOTICKÁ LÉČBA BAKTERIÁLNÍCH ZÁNĚTŮ PLIC
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie FN, Trenčín
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
PREVENCIA PNEUMOKOKOVÝCH OCHORENÍ U RIZIKOVÝCH SKUPÍN DETÍ
MUDr. Emil Havránek
Gynekologická ambulancia, AFW s.r.o., Galanta
VULVOVAGINÁLNE INFEKCIE
MUDr. Lucie Závěšická
Psychiatrické centrum Praha
ANTIDEPRESIVA A HYPNOTIKA III. GENERACE V LÉČBĚ CHRONICKÉ NESPAVOSTI
MUDr. Martina Bienová, PhD.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Renata Kučerová, PhD.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
ACNE VULGARIS – OSVĚDČENÉ POSTUPY I NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
MUDr. Jana Polakovičová
Dermatovenerologická ambulancia, NOÚ, Bratislava
VČASNÁ DIAGNOSTIKA MALÍGNEHO MELANÓMU A INÝCH NÁDOROVÝCH KOŽNÝCH OCHORENÍ AKO VÝSLEDOK SPOLUPRÁCE PRAKTICKÉHO LEKÁRA A DERMATOLÓGA
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
doc. MUDr. Mikuláš Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
MUDr. Mikuláš Redecha
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
KARCINÓM KRČKA MATERNICE A HPV INFEKCIA
MUDr. Dana Vondráčková
Klinické centrum pro léčbu bolesti FN Na Bulovce, Praha
LÉČENÍ CHRONICKÉ BOLESTI POMOCÍ OPIOIDNÍCH NÁPLASŤOVÝCH FOREM
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
MUDr. Oľga Lukáčová, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ KOXIBOV
MUDr. Robert Matička
Psychiatrická ambulance, Praha
ZAJÍMAVÁ „NEZNÁMÁ“ VALPROOVÁ KYSELINA
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., FEBU
Očná klinika SZU, FNsP, Bratislava
MUDr. Martin Černák, PhD.
Očná klinika SZU, FNsP, Bratislava
SUCHÉ OKO
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA, Bratislava
SPRÁVA Z XXIV. ZJAZDU SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ALERGOLÓGOV A KLINICKÝCH IMUNOLÓGOV V TRNAVE 24. – 27. 10. 2007
created by © zooom.sk s.r.o.