Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie FN, Plzeň
ALERGIE – SYSTÉMOVÉ ONEMOCNĚNÍ S LOKÁLNÍMI PROJEVY
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
INDIKACE K IMUNOLOGICKÉMU A ALERGOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ U KOŽNÍCH CHOROB
KAZUISTIKY
MUDr. Aneta Kelblerová, MUDr. Jana Čadová
Dětská kožní ambulance FN, Praha – Motol
POROKERATÓZA V DĚTSKÉM VĚKU
MUDr. Miroslav Kobsa
Dětské oddělení nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
PSEUDOACANTHOSIS NIGRICANS
MUDr. Jaroslava Vaněčková
1Klinika nemocí kožních a pohlavních FN, Hradec Králové
POTRAVINOVÁ ALERGIE U OBRÁBĚČE KOVŮ IMITUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ
HOT LINE
prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE
PRE SESTRY
Mgr. Veronika Peňázová
Anesteziologickoresuscitační oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
CHRONICKÁ ŽILNÍ INSUFICIENCE, VARIXY
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bienová, Ph.D., MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
ACNE VULGARIS – OSVĚDČENÉ POSTUPY I NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika I. LF UK a VFN, Praha
KOSMETICKÉ VÝHODY TERAPIE NĚKTERÝCH KOŽNÍCH NEMOCÍ POMOCÍ FOTODYNAMICKYAKTIVNÍCH LÁTEK
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN, Praha – Motol
SKRYTÉ A NEOČEKÁVANÉ ALERGENY V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH
created by © zooom.sk s.r.o.