Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. Neurologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
LIEČBA MIGRÉNY ELETRIPTANOM
doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
LÉČBA POČÁTEČNÍHO STADIA PARKINSONOVY NEMOCI
MUDr. Zdislava Kasalová
II. interní klinika FNKV, Praha
AMBULANTNÍ LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Lékařská fakulta MU, Brno
ETICKÉ ASPEKTY LÉČBY V TERMINÁLNÍM STAVU ZÁVAŽNÝCH NEVYLÉČITELNÝCH ONEMOCNĚNÍ
MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
Centrum pro trombózu a hemostázu, Oddělení klinické hematologie, FN Brno
NOVÉ ANTITROMBOTICKÉ LÉKY
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. Interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava – Ružinov
KLIMAKTÉRIUM A KOSŤ Hormonálna substitučná liečba v prevencii a liečbe osteoporózy
prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika FN v Motole a 2. LF UK, Praha
NOVÁ DOPORUČENÍ (GUIDELINES) PRO LÉČBU DIABETES MELLITUS 2. TYPU
MUDr. Michael Pešl, FEBU
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
MUDr. Martina Poršová
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice, Mladá Boleslav
MOŽNOSTI PREVENCE RECIDIVUJÍCÍCH INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
BOLESTI ZAD
doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.
Ambulance korektivní dermatologie, Praha
PÉČE O PLEŤ A LÉČBA AKNÉ
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
ANTIDEPRESIVA V LÉČBĚ SEXUÁLNÍCH DYSFUNKCÍ U ŽEN
created by © zooom.sk s.r.o.