Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
Klinika pre detí a dorast Andreja Getlíka, SZU, Bratislava
HODNOTENIE PUBERTY
doc. MUDr. Jaroslava Strnová, CSc.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka, SZU, Bratislava
AKTUÁLNA PROBLEMATIKA ENDOKRINOPATIÍ V ADOLESCENCII
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
Katedra pediatrie SZU, Bratislava
ADOLESCENTNÁ NEFROLÓGIA
doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
Subkatedra dorastového lekárstva FZŠŠ SZU, Bratislava
TOXIKOMÁNIE U ADOLESCENTOV
PREHĽADNE
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (1. časť)
MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
Algeziologická ambulancia – OAIM, Žilina
OROFACIÁLNA BOLESŤ
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jozef Války, CSc.
Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE, Bratislava
SÚČASNÉ SMEROVANIE LIEČBY NEPLODNOSTI METÓDAMI ASISTOVANEJ REPRODUKCIE
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Pôrod v improvizovaných podmienkach
Pôrody v improvizovaných podmienkach mimo nemocničného zariadenia nie sú príhodou s častým výskytom, ale patria do plejády náhlych stavov, ktoré sa reálne môžu prihodiť v prítomnosti akéhokoľvek zdravotníckeho pracovníka. Z toho vyplýva, že tieto stavy nie sú opísané v literatúre a tak útržkovité zmienky treba hľadať. Nasledujúce postupy a odporúčania vychádzajú z odporúčaní publikovaných Európskou resuscitačnou radou (European Resuscitation Council, ERC). Nie sú jediným možným použiteľným spôsobom, reprezentujú však široko akceptovaný spôsob bezpečnej a hlavne efektívnej resuscitácie novorodenca.
Kľúčové slová: pôrod v improvizovaných podmienkach, rizikový novorodenec, resuscitácia novorodenca.
Kľúčové slová MeSH: pôrod (z hľadiska matky); pôrod (z hľadiska dieťaťa); starostlivosť o novorodenca, intenzívna; novorodenec nedonosený; resuscitácia.
SPEKTRUM
Mgr. Petra Guštafíková
ANTISEPTIKÁ A INÉ PRÍPRAVKY NA PODPORNÚ LIEČBU PRI ZÁPALE ÚSTNEJ DUTINY A HLTANU
ODBORNÉ PODUJATIA
NOVÉ TRENDY V PREVENCII ATEROSKLERÓZY
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKEJ GASTROENTEROLÓGIE PRE PRAKTICKÝCH LEKÁROV (12. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.