Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
Jsme opravdu hluší?
INFORMÁCIE
PharmDr. Miloš Potužák
lékárna, Bakov nad Jizerou
Léčivé rostliny v pediatrii
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Oksana Tkachyk, MUDr. Hana Flögelová,
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dana Houserková,
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.
I. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Tichý
Ústav patologie, LF UP a FN Olomouc
Retropankreaticky lokalizovaná bronchogenní cysta
PRO SESTRY
Marcela Jelínková, MUDr. Růžena Filipi
Stomatologická ordinace, Brno
Stomatologická prevence u dětí
Dana Vincentová
ordinace PLDD, Ivanovice na Hané
Výživa novorozence, kojence a batolete
PEDIATRIE VE ZKRATCE
prof. MUDr. Milan Šamánek,
Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha
DrSc., doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Léčení zvýšeného krevního tlaku u dětí a mladistvých
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Pigmentové névy dětského věku .
Névy jsou lokální vývojové anomálie, nejčastěji hamarcie nebo hamartomy, což jsou okrsky tkáně, které se nezapojily do harmonie struktury normální kůže. Mohou být přítomny již od narození nebo mohou vzniknout kdykoliv později, mohou být izolované ve formě drobných skvrn, papul, hrbolů a ložisek různého tvaru i ve formě dlouhých pruhů (například naevus linearis striatus). Někdy se vyskytují nápadně jednostranně a mohou připomínat např. herpes zoster (naevus unius lateris), nebo sledují průběh nervů (naevus systematisatus). Hranice mezi jednotlivými névy a mezi névy a benigními nádory je neostrá, odlišení bývá často velmi obtížné. Nesmí nás proto překvapit, že v různých sestavách jsou některé afekce různě zařazovány. Obvykle se névy dělí na melanocytární (naevus spilus, lentigo simplex, naevus naevocellularis, névus Spitzové, névus Suttonův, naevus congenitalis, naevus coeruleus, naevus Ota) a nemelanocytární (epidermální névy, adnexální – trichofolikulom, trichoadenom, s. sebaceus, n. comedonicus, steatocystoma, n. Beckerův).
Kľúčové slová: pigmentové névy, melanocytární névy.

PIGMENT NEVI IN CHILDHOOD
Nevi are local developmental anomalies most frequently of hamartogenic origin, district of tissue that didn’t join the harmony of normal skin structure. They may exist from childbirth or develop anytime later, maybe isolated in forms of small spots, papules, lumps and lesions of different shape and even in forms of longitudinal stripes. Sometimes they occur obviously unilaterally and may resemble e.g. herpes zoster. The boundary between individual nevi and between nevi and benign tumors is not sharp. The differentiation is frequently very difficult. Nevi are usually divided to melanocytic and non-melanocytic. The purpose of the article is to get acquainted with them. In case of any diagnostic uncertainty it’s possible to consult dermatology with pediatric specialization or comities for pigment lesions located at university hospital.
Key words: pigment nevi, melanocytic nevi.
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Moderní diagnostika a léčba bronchiálního astmatu u dětí
doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Konrad Siala, MSc.
Dětská klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Plzeň
Chronická obstipace – terapeutická úskalí v pediatrické praxi
MUDr. Jiří Havránek
JIRP DK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Některé aspekty v diagnostice a léčbě akutní pyelonefritidy
Mgr. Zuzana Masopustová, Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny při FSS MU, Brno
Raná diagnostika dětského autizmu
MUDr. Zuzana Blechová
I. infekční klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Klíšťová meningoencefalitida a jiné svízele způsobené klíšťaty
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení, nemocnice Vyškov, p. o.
Aspirace cizího tělesa a cizí těleso v jícnu – diagnostické problémy
MUDr. Karol Zeleník, MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc.
Otorinolaryngologická klinika, FNsP Ostrava
Neobvyklá příčina zduření v oblasti šupiny spánkové kosti
MUDr. Renáta Růžková
Ordinace PLDD, Praha
Racionální antibiotická terapie a zkušenosti se stanovením kvantitativního CRP vyšetření u dětí s horečkou
created by © zooom.sk s.r.o.