Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (1. část)
MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Pes equinovarus congenitus Část I: Klinický obraz, diagnostika
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Pankreatitidy v dětském věku
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Perorální rehydratace kojenců a batolat – možnosti a limitace
MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika II. LF UK a FN Motol, Praha
Antibiotická léčba v průběhu gravidity
MUDr. Eva Jirsová
Pracoviště klinické farmakologie Centra diabetologie, IKEM, Praha
Antibiotická léčba během kojení
Farmakoterapie kojící matky bývá často neopodstatněnou indikací k předčasnému ukončení kojení. Riziko antibiotické léčby během kojení posuzujeme jednak podle výskytu nežádoucích účinků, jednak podle dávky léku, kterou dítě přijímá s mateřským mlékem, a jeho biologické dostupnosti. Článek uvádí odborná doporučení a dostupné údaje o následujících antibioticích: -laktamech, makrolidech, klindamycinu, vankomycinu, aminoglykosidech, sulfonamidech, nitrofurantoinu, tetracyklinech, metronidazolu, chinolonech a chloramfenikolu. Většinu těchto antibiotik lze během kojení podávat za předpokladu zvýšeného sledování dítěte a těsnější spolupráce s matkou. Klíčová slova: kojení, antibiotika, nežádoucí účinky.
Antibiotic therapy during breast-feeding Breast-feeding is often unreasonably discontinued due to pharmacotherapy of the mother. The antibiotic therapy risk for breast-fed child needs to be evaluated with the knowledge of real or supposed adverse events together with the amount of drug ingested in milk and its bioavailability. This review offers known data about following antibiotics: -lactam antibiotics, macrolides, clindamycin, vancomycin, aminoglycosides, sulfonamides, nitrofurantoin, tetracyclines, matronidazole, quinolones and chloramphenicol. The authorities advice on their use during breast-feeding and possible risks are discussed. Most of these antibiotics are of minimal clinical importance for the infant, but every case of drug use in nursing mother is always demanding more attention for the care of the child and close cooperation of the mother. Key words: breast-feeding, antibiotics, adverse events.
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Pavel Geier1, MUDr. Tomáš Tichý2
1Dětská klinika FN Olomouc 2Ústav patologie LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Pavel Geier1, MUDr. Tomáš Tichý2
1Dětská klinika FN Olomouc 2Ústav patologie LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza? - Otázky a odpovědi
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. David Horák2, MUDr. Josef Pokorný3, doc. MUDr. Ivo Stá
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Otorinolaryngologická klinika LF UP
Náhle vzniklé polykací potíže jako první projev sublinguálního kavernózního hemangiomu
PRO SESTRY
MUDr. Lia Elstnerová
Rizikový novorozenec propuštěný do domácí péče pohledem neonatologa
SLOVO ÚVODEM
doc. MUDr. Jan Janda, CSc.
I. dětská klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Očkování u dětí
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Radana Kotalová, CSc., doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
I. dětská klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Akutní průjem
SDĚLENÍ Z PRAXE
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Metadonová substituce – možné riziko intoxikace
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladno
Moje praxe praktického dětského lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.